ارزیابی عملکرد

1126 ٣:١٨ ق.ظ

کارشناسان فاوا دانشگاه جهت ثبت ارزیابی عملکرد مراحل زیر را انجام دهند :

1. ورود به سامانه خدمات الکترونیک کاربران (فیش حقوقی)

2. مراجعه به قسمت ارزیابی عملکرد

3.انتخاب گزینه ثبت ارزیابی عملکرد

 

4.تکمیل قسمت شاخص های اختصاصی

 

5.در قسمت تشویقات باید تشویق نامه هایی که دریافت کردید را به کارگزین ارائه دهید تا بصورت سیستمی در سامانه ثبت شود

6. در قسمت تدریس هم ساعت هایی که بعنوان مدرس بودید نمایش داده میشود. کارشناسانی که بعنوان مدرس در دوره های ابزار و اطلاعات سازمانی حضور داشتند گواهی های تدریس صادر شده را اسکن و در قسمت تدریس در کارگاه و دوره اموزشی قرار دهند تا امتیاز دوره ثبت شود

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر