News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٤/٢ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دپارتمان آموزش فاوا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی استاندارد آماده سازی امضا با فتوشاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/88057/استاندارد آماده سازی امضا با فتوشاپ ١٤٠١/١١/١١ فرم انتقال کارتابل(سمت) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/88035/فرم انتقال کارتابل(سمت) ١٤٠١/١١/١٠ فرم غیرفعال کردن کاربر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/88039/فرم غیرفعال کردن کاربر ١٤٠١/١١/١٠ فرم فعال کردن کاربر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/88038/فرم فعال کردن کاربر ١٤٠١/١١/١٠ فیلم آموزشی ارسال نامه در شبکه دولت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/87042/فیلم آموزشی ارسال نامه در شبکه دولت ١٤٠١/٩/٢٩ فیلم آموزشی انتقال کارتابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/87039/فیلم آموزشی انتقال کارتابل ١٤٠١/٩/٢٩ آموزش تغییر پورت Remote Desktop در ویندوز سرور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/84117/آموزش تغییر پورت Remote Desktop در ویندوز سرور ١٤٠١/٦/١ نحوه تغییر port پیشفرض SQL دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/84077/نحوه تغییر port پیشفرض SQL ١٤٠١/٥/٣١ دانلود (SQL Server Management Studio 2019 (SSMS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/84074/دانلود (SQL Server Management Studio 2019 (SSMS ١٤٠١/٥/٣١ معرفی دیزاین پترن facade دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/82729/معرفی دیزاین پترن facade ١٤٠١/٣/٢٢ امنیت سایبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/80994/امنیت سایبری ١٤٠١/١/٢٢ دوره آموزشی نرم افزار his (اقتصاد درمان) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79902/دوره آموزشی نرم افزار his (اقتصاد درمان) ١٤٠٠/١١/٢٤ ثبت تغذیه بیمار در بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79899/ثبت تغذیه بیمار در بخش ١٤٠٠/١١/٢٤ دوره آموزشی نرم افزار his (مدارک پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79907/دوره آموزشی نرم افزار his (مدارک پزشکی) ١٤٠٠/١١/٢٤ دوره سوم آموزش نرم افزار his دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79887/دوره سوم آموزش نرم افزار his ١٤٠٠/١١/٢٣ دوره دوم آموزش نرم افزار his دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79886/دوره دوم آموزش نرم افزار his ١٤٠٠/١١/٢٣ دوره اول آموزش نرم افزار his دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/79883/دوره اول آموزش نرم افزار his ١٤٠٠/١١/٢٣ آموزش Text Mining با زبان برنامه نویسی Python دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/78616/آموزش Text Mining با زبان برنامه نویسی Python ١٤٠٠/٩/٢٠ تنظیم زمان و تاریخ روتر و سوئیچ سیسکو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/77588/تنظیم زمان و تاریخ روتر و سوئیچ سیسکو ١٤٠٠/٨/٣ آموزش کامل نصب پرینتر HP ، Canon و.. در ویندوز ۱۰ ، ۸ و ۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76811/آموزش کامل نصب پرینتر HP ، Canon و.. در ویندوز ۱۰ ، ۸ و ۷ ١٤٠٠/٧/١ راهنمای استفاده از تایید اصالت گواهینامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76613/راهنمای استفاده از تایید اصالت گواهینامه ١٤٠٠/٦/٢٣ امضا کردن گواهینامه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76499/امضا کردن گواهینامه ها ١٤٠٠/٦/١٤ صدور گواهینامه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76498/صدور گواهینامه الکترونیکی ١٤٠٠/٦/١٤ اشتراک گذاری پرینتر (Share Printer) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76364/اشتراک گذاری پرینتر (Share Printer) ١٤٠٠/٦/٦ آموزش اتصال ایمیل دانشگاهی به جیمیل شخصی (جدید) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76347/آموزش اتصال ایمیل دانشگاهی به جیمیل شخصی (جدید) ١٤٠٠/٦/٣ login اینترنت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76291/login اینترنت ١٤٠٠/٦/١ آموزش پرینت گرفتن در word دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76283/آموزش پرینت گرفتن در word ١٤٠٠/٦/١ تعویض کارتریج پرینتر لیزری canon دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76316/تعویض کارتریج پرینتر لیزری canon ١٤٠٠/٦/١ تعویض کارتریج پرینتر لیزری hp دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76314/تعویض کارتریج پرینتر لیزری hp ١٤٠٠/٦/١ نکاتی در باره نگهداری از پرینتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76313/نکاتی در باره نگهداری از پرینتر ١٤٠٠/٦/١ آموزش اتصال به شبکه در سطح کاربر عادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76267/آموزش اتصال به شبکه در سطح کاربر عادی ١٤٠٠/٥/٣١ Wirless Mikrotik دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76202/Wirless Mikrotik ١٤٠٠/٥/٢٤ جدول برگزاری دوره های سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76198/جدول برگزاری دوره های سال 1400 جدول برگزاری دوره های سال 1400 ١٤٠٠/٥/٢٤ آشنایی با برنامه نویسی سمت سرور BackEnd (SSO) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76197/آشنایی با برنامه نویسی سمت سرور BackEnd (SSO) آشنایی با برنامه نویسی سمت سرور BackEnd (SSO) ١٤٠٠/٥/٢٤ مقدمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76179/مقدمه ١٤٠٠/٥/٢٠ جلسه اول- نصب VMware روی ویندوز 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/76069/جلسه اول- نصب VMware روی ویندوز 10 ١٤٠٠/٥/١٣ آموزش برنامه نویسی سمت کلاینت FrontEnd دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75589/آموزش برنامه نویسی سمت کلاینت FrontEnd آموزش برنامه نویسی سمت کلاینت FrontEnd ١٤٠٠/٤/١٢ تخصیص اجازه دسترسی به ارتباطات خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75383/تخصیص اجازه دسترسی به ارتباطات خارجی ١٤٠٠/٣/٣٠ چطور یک سرور سایت FTP در ویندوز 10 را پیکربندی کنیم؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75374/چطور یک سرور سایت FTP در ویندوز 10 را پیکربندی کنیم؟ ١٤٠٠/٣/٣٠ چطور می‌توانیم مولفه‌های سرور FTP را در ویندوز 10 نصب کنیم؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75373/چطور می‌توانیم مولفه‌های سرور FTP را در ویندوز 10 نصب کنیم؟ ١٤٠٠/٣/٣٠ تعیین سطح دسترسی به اینترنت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75362/تعیین سطح دسترسی به اینترنت ١٤٠٠/٣/٢٩ تنظیمات شبکه lan & wifi دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75351/تنظیمات شبکه lan & wifi ١٤٠٠/٣/٢٩ آموزش سامانه حضور و غیاب کارا2000 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75212/آموزش سامانه حضور و غیاب کارا2000 ١٤٠٠/٣/١٩ تنظیمات اتوماسیون اداری ( دبیرخانه و کاربر عادی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75211/تنظیمات اتوماسیون اداری ( دبیرخانه و کاربر عادی ) ١٤٠٠/٣/١٩ ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75186/ارتباطات ١٤٠٠/٣/١٨ نصب نسخه آنتی ویروس متناسب با سیستم و آپدیت نمودن آنتی ویروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75182/نصب نسخه آنتی ویروس متناسب با سیستم و آپدیت نمودن آنتی ویروس ١٤٠٠/٣/١٨ تنظیمات سامانه ستاد ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75180/تنظیمات سامانه ستاد ایران ١٤٠٠/٣/١٨ بازیابی و جابجایی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75150/بازیابی و جابجایی اطلاعات ١٤٠٠/٣/١٧ آموزش ویدیوکنفرانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75146/آموزش ویدیوکنفرانس ١٤٠٠/٣/١٧ اشتراک گذاری پرینتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/75079/اشتراک گذاری پرینتر ١٤٠٠/٣/١١ افزودن آمار بازدیدکنندگان به پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74950/افزودن آمار بازدیدکنندگان به پرتال ١٤٠٠/٣/٣ آموزش تصویری فعال سازی Remote desktop دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74770/آموزش تصویری فعال سازی Remote desktop ١٤٠٠/٢/٢٥ آموزش تصویری ایجاد لوکال ادمین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74757/آموزش تصویری ایجاد لوکال ادمین ١٤٠٠/٢/٢٢ آموزش تصویریDomain نمودن سیستم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74751/آموزش تصویریDomain نمودن سیستم ١٤٠٠/٢/٢٢ روش های بدست آوردن ip سیستم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74743/روش های بدست آوردن ip سیستم ١٤٠٠/٢/٢٢ ip چیست؛ انواع آی پی و کاربردهای آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74740/ip چیست؛ انواع آی پی و کاربردهای آن ١٤٠٠/٢/٢٢ آموزش نصب ویندوز 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74734/آموزش نصب ویندوز 10 ١٤٠٠/٢/٢١ طریقه فعال کردن word و windows سیستم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74726/طریقه فعال کردن word و windows سیستم ١٤٠٠/٢/٢١ نصب آنتی ویروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74724/نصب آنتی ویروس ١٤٠٠/٢/٢١ آموزش تیکت و نمره دهی در سامانه فاوا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74715/آموزش تیکت و نمره دهی در سامانه فاوا ١٤٠٠/٢/٢١ آشنایی با تمامی قطعات و سخت افزارهای کامپیوتر - انواع سخت افزار کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74714/آشنایی با تمامی قطعات و سخت افزارهای کامپیوتر - انواع سخت افزار کامپیوتر ١٤٠٠/٢/٢١ روش های امحا اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74216/روش های امحا اطلاعات ١٤٠٠/١/٢٩ مجموعه آفیس(office) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74194/مجموعه آفیس(office) ١٤٠٠/١/٢٩ بازیابی و جابه جایی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74193/بازیابی و جابه جایی اطلاعات ١٤٠٠/١/٢٩ ساخت و تنظیمات کاربر لوکال و دامین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74034/ساخت و تنظیمات کاربر لوکال و دامین ١٤٠٠/١/٢٣ ساخت و تنظیمات کاربر لوکال و دامین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74031/ساخت و تنظیمات کاربر لوکال و دامین ١٤٠٠/١/٢٢ نصب پرینتر و اسکنر و share آنها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74030/نصب پرینتر و اسکنر و share آنها ١٤٠٠/١/٢٢ آشنایی با قطعات کیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/74005/آشنایی با قطعات کیس ١٤٠٠/١/٢١ آموزش تصویری شبکه کردن دو کامپیوتر با کابل LAN در ویندوز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73984/آموزش تصویری شبکه کردن دو کامپیوتر با کابل LAN در ویندوز ١٤٠٠/١/١٩ ipها و چگونگی اختصاص ان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73981/ipها و چگونگی اختصاص ان ١٤٠٠/١/١٨ فرمت نام گزاری در rad دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73949/فرمت نام گزاری در rad ١٤٠٠/١/١٧ فرمت نام گزاری کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73947/فرمت نام گزاری کامپیوتر ١٤٠٠/١/١٧ نکات فعال سازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73946/نکات فعال سازی ١٤٠٠/١/١٧ نکات نصب ویندوز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73945/نکات نصب ویندوز ١٤٠٠/١/١٧ انتی ویروس kaspersky server دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73752/انتی ویروس kaspersky server ١٣٩٩/١٢/٢٧ remote کردن دسکتاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73751/remote کردن دسکتاپ ١٣٩٩/١٢/٢٧ ایجاد join domain دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73749/ایجاد join domain ١٣٩٩/١٢/٢٧ ایجاد join domain دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73748/ایجاد join domain ١٣٩٩/١٢/٢٧ ایجاد user domain و reset پسورد آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73747/ایجاد user domain و reset پسورد آن ١٣٩٩/١٢/٢٧ ایجاد user و group و ریست کردن پسورد آنها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://icdl.nkums.ac.ir/Content/73746/ایجاد user و group و ریست کردن پسورد آنها ١٣٩٩/١٢/٢٧