دوره های آموزشی سال 1403

41
ردیف ردیف کل سال اجرا عنوان دوره  ساعت آموزشی گروه هدف تاریخ شروع تاریخ پایان نام مدرس نحوه اجرا نتیجه
1 196 1403 مانیتورینگ داده ها 12            
2 197 1403 امنیت و شبکه در میکروتیک 12            
3 198 1403 سرورهای نسل جدید 8            
4 199 1403 آشنایی با قابلیت پاورکوری در اکسل 8            
5 200 1403 آشنایی با ابزارهای گزارش گیری و داشبوردساز 6            
6 201 1403 طراحی دشبورد با  PowerBI 8            
7 202 1403 مدیریت داده ها در اکسل 6            
8 203 1403 DB Performance  , Tunning 12            
9 204 1403 امنیت دیتابیس 8            
10 205 1403 سازمانهای هوشمند 8            
11 جمع کل 88  

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر