دوره های آموزشی شبکه

30
دوره تخصصی امنیت سایبری     
  گام اول  گام دوم  گام سوم  گام چهارم  آزمون  گروه هدف 
بخش اول ( سه ماهه اول )  بررسی دستورالعمل ها  تجزیه و تحلیل دستورالعمل ها  ارسال چک لیست خود اظهاری  بررسی عملکرد دوره ای بصورت ماهانه ارزشیابی بر اساس نمرات مکتسبه از عملکرد دوره ای  کلیه پرسنل فاوا 
بخش دوم (سه ماهه دوم )  بررسی نتایج کسب شده در بخش اول  بازدید دوره ای   
             
دوره تخصصی تاب آوری پرسنل فاوا در وضعیت بحران   
بخش اول ( سه ماهه اول )  ارسال چک لیست بررسی وضعیت اتاق های سرور و محیط های حیاتی  برگزاری مانور های سایبری  ثبت نمرات مکتسبه براساس نمرات مانور سایبری ثبت اطلاعات در سامانه شناسنامه  مسئولین فاوای واحد های اتاق سرور
             
دوره تخصصی کالی   
بخش اول  نصب و راه اندازی کالی روی ماشین مجازی  مقدمه ( آشنایی با کالی لینوکس ) جمع آوری اطلاعات  اسکن آسیب پذیری  بررسی تست نفوذ به شبکه موبایل (نحوه قرار گرفتن در مسیر بسته ها) کلیه پرسنل فاوا 
             
             
      دوره تخصصی برق اتاق سرور       
بخش اول  بررسی چک لیست برق اتاق سرور  بررسی وضعیت یو پی اس ها  بررسی وضعیت مانیتورینگ برق  بررسی وضعیت کولینگ تاق سرور  نمرات در سایت فاوا و شناسنامه ثبت خواهد شد  کلیه مسئولین  فاوای اتاق سروری 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر