آنتی ویروس

80
  بازه زمانی نام واحد کل سیستمها  آپدیت شده  آپدیت نشده امکان نصب وجود ندارد نصب نشده آیا در شناسنامه چکاپ ثبت شده است؟ نمره کسب شده
کلاینت سه ماهه اول                
سه ماهه دوم                
سه ماهه سوم                
سه ماهه چهارم                
سرور سه ماهه اول                
سه ماهه دوم                
سه ماهه سوم                
سه ماهه چهارم                

 

  1. اگر یک سیستم  آنتی ویروس نصب نشده باشد نمره آن صفر خواهد شد.
  2. نمرات بر اساس نسبت تعداد سیستم های بروز شده به کل خواهد بود.
  3. در مراکزی که دارای چند راهبر هستند، آزمون از کلیه همکاران گذفته خواهد شد.

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر