ارزشیبابی دوره ها ابزار واطلاعات سازمانی

1036

همکار گرامی

لطفا با تکمیل نظر سنجی زیر ما را در هرچه بهتر برگزاری دوره های آموزشی یاری فرمایید.

در قسمت مدرسین لطفا تنها به کسانی رای دهید که برای دوره شما تدریس داشته اند.

باتشکر
فاقد نظر