آموزش استفاده از Voip دانشگاه

975

مراحل استفاده از Voip  دانشگاه

1- دریافت یکی از نرم افزار های Voip از FTP دانشگاه

مسیر آدرس نرم افزار های مورد نیاز

ftp://ftp.nkums.ac.ir/Software/VOIP/

2- نصب و کرک یکی از نرم افزار ها نرم افزار 

1- eyebeam

 

2- PhonerLite

 

 

 

3- دریافت شماره اختصاصی از مسئول سامانه Voip دانشگاه

4- تنظیم شماره اختصاص داده شده بر روی نرم افزار نصبی

5- استفاده از تلفن برای دامنه دانشگاهی

6- لذت بردن از تلفن نصب شده.

 

 

 

 

 

 

 

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر