دوره دوم آموزش نرم افزار his

476 ١٢:٥٠ ب.ظ

دوره دوم:

در این دوره با چگونگی گزارشگیری از سامانه بهره برداری اطلاعات (سبا) آشنا میشوید .

ابتدا در مرور گر خود آدرس سامانه را تایپ نمایید :       crd.nkums.ac.ir

سپس با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه شوید. در ادامه با مطالعه فایل آموزشی زیر گزارشها را می توان مشاهده نمود.

فایل آموزشی سبا :  راهنمای سبا

 

عنوان آموزش
چگونگی گزارشگیری داروی مصرفی  در بیمارستان
چگونگی گزارشگیری اعمال  جراحی
چگونگی گزارشگیری قبوض صادره بصورت روزانه
چگونگی گزارشگیری آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران اورژانس
چگونگی گزارشگیری سرویس های پر هزینه
چگونگی گزارشگیری تعداد و نوع خدمات انجام شده پزشکان در بازه زمانی
چگونگی گزارشگیری درآمد ناخالص بخشها به تفکیک خدمت
چگونگی گزارشگیری  ريز بيماران ترخيص شده در بازه زماني
چگونگی گزارشگیری کارانه پزشکان
چگونگی گزارشگیری  درآمد واحدهای پاراکلینیک
چگونگی گزارشگیری  درآمد بیمارستان به تفکیک سرویسها ،از ترخیص در بازه زماني
چگونگی گزارشگیری تعداد مراجعه کنندگان واحد اورژانس
چگونگی گزارشگیری 5 کد تشخیص پر تکرار به تفکیک بخش

 

وضعیت دانش نرم افزار اطلاعات بیمارستانی (his)
  وضعیت
ردیف نام و نام خانوادگی رئیس/مدیر بیمارستان سمت  نام بیمارستان عالی خوب متوسط ضعیف
۱ جناب آقای دکتر  حسینعلی سلطانی رئیس  بیمارستان امام علی (ع) بجنورد         
۲ جناب آقای جواد امین پور مدیر بیمارستان امام علی (ع) بجنورد         
۳ جناب آقای دکتر مافی نژاد رئیس  بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۴ سرکارخانم مژگان بختیاری مدیر بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۵ جناب آقای دکتر نوید ابراهیمی پور رئیس  بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۶   جناب آقای علیرضا ایزد فر مدیر بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۷  جناب آقای دکتر علی نعمتی  رئیس  بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد         
۸ سرکار خانم  الهام منصوریان مدیر بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد         
۹ جناب آقای میلاد انوری رئیس  بیمارستان آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شیروان        
۱۰ جناب آقای جواد دوست زاده مدیر بیمارستان آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شیروان        
۱۱ جناب آقای دکتر هوشنگ فرج زاده رئیس  بیمارستان امام خمینی شیروان        
۱۲ جناب آقای محمدعلی حسن زاده مدیر بیمارستان امام خمینی شیروان        
۱۳ سرکار خانم آزاده صید محمد خانی رئیس  بیمارستان جوادالائمه جاجرم        
۱۴ جناب آقای علی جوینی مدیر بیمارستان جوادالائمه جاجرم        
۱۵ سرکار خانم دکتر بهناز گنابادی رئیس  بیمارستان پورسینا آشخانه        
۱۶ جناب آقای محمد رمضان زاده مدیر بیمارستان پورسینا آشخانه        
۱۷ جناب آقای قدرت ا.. نامدارپور رئیس  بیمارستان شهدای فاروج        
۱۸ جناب آقای مهندس محسن شادکانلو مدیر بیمارستان شهدای فاروج        

 

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر