دوره های آموزشی سال 98

1098 ١٥:١٨ ب.ظ

دوره های تخصصی ویژه کارشناسان فاوا در سال 98 تدوین و ابلاغ شد. با توجه به تعریف دوره ها در سامانه آموزش دانشگاه 

مدرسین دوره های نکات زیر را مد نظر داشته باشند:

1. تا 5 مهرماه  فایل  لیست کلاس ها را دریافت و تکمیل نموده از طریق تیکت برای مهندس حاتمی ارسال نمایند

2.با توجه به نوع دوره ها(حضوری و ویدئو کنفرانس  یا مجازی و خود خوان ) سوالات را فراهم و منابع تدریس را در سایت فاوا بارگذاری نمایند

3.تدریس در دوره ها همانند سنوات قبل دارای امتیاز در ارزشیابی و رنکینگ خواهد بود

4. هماهنگی جهت برگزاری دوره ها با آموزش / تاریخ و ساعت / محل برگزاری / منابع و سوالات با مدرسین محترم خواهد بود

تاریخ برگزاری دوره ها 

نکات مد نظر در برگزاری دوره ها :

  1. برای هر گروه کاری شرکت در کلاس ها به دو حال اجبار و غیر اجبار تعیین گردد. (اجباری بودن کلاس ها باید در شواری اداری فاوا به تصویب رسیده باشد)
  2. بعد از برگزاری کلاس ها پرداخت فاکتور خدمات به پیمانکاران در آن حوزه لغو خواهد شد. (مانند تعمیر تجهیزات رایانه ای)
  3. بعد از برگزاری کلاس ها ارائه خدمات توسط ستاد به واحد ها در آن حوزه لغو خواهد شد. (مانند کانفیگ سوئیچ ها)
  4. قبل از برنامه ریزی سر فصل ها به تأیید شورای اداری فاوا رسیده شده باشد.
  5. کلاس ها مبتنی تحقیق توسط دانشجو، تمرین و کار عملی باشد.
  6. آزمون دقیق و عادلانه باشد.
  7. برای افرادی که به هر دلیل از آزمون رد می شوند برنامه تنبیهی در نظر گرفته شود.
  8. برای افراد موفق برنامه تشویق در نظر گرفته شود.

فاقد نظر