فایل ویدئویی آموزش file sharing

963 ٣:١٨ ق.ظ

فایل ویدئویی دوره آموزشی file shareing  که در تاریخ 12 ابانماه 97 در بیمارستان بنت الهدی برگزار گردید.

مدرس دوره : مهندس احمد باقری

ftp://ftp.nkums.ac.ir/IT


فاقد نظر