دانشکده پزشکی

310 ١٠:٣٣ ق.ظ

دانشکده پزشکی

 

 

لیست کارکنان دانشکده پزشکی خراسان شمالی

 

رديف

نام و نام خانوادگی  

نام خانوادگي

شماره ملي

سمت

نمره آزمون

1

نگار

ابراهیمی

0670444669

کارشناس EDO

 

2

سمیه

فیروزه

0681945419

کارشناس آموزش

 

3

آسیه

رستمی

0681087935

کارشناس آموزش

 

4

معصومه

صدرا

0682422223

کارشناس آموزش

 

5

حمیدرضا

پیمان

5919306610

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی

 

6

نوید

قنبری

5919959436

مسئول دفتر ریاست - امین اموال

 

7

مریم

نظافت

0943055083

امور هیئت علمی

 

8

رضا

سالاری نیا

5219914707

هیات علمی - مسئول EDO دانشکده

 

9

سمیه

بهزاد فر

6359678004

کارشناس پژوهش و اموزش

 

10

مریم

صباغیان

0941264882

کارشناس فیزیولوژی

 

11

زهرا

حسینی

0682345741

کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

12

فاطمه

ثابت قدم

0682442887

مسئول دبیرخانه

 

13

هادی

حسن زاده

0829719881

حراست

 

14

سپیده

ایمنی

0670321850

کارشناس امور مالی

 

15

فهیمه

غفوری

0941144925

امور هیئت علمی

 

16

فاطمه

گریوانی

0680319451

مسئول آموزش دانشکده

 

17

فائزه

رضایی

0829828451

کارشناس آزمایشگاه تشریح

 

18

حامد

نادمی

5919957956

کارشناس آزمایشگاه

 

19

فاطمه

حاتمی

0920019900

کارشناس فاوا

 

20

مصطفی

نبوی

5919956615

مسئول امور عمومی و اداری

 

21

حسین

رستگار

5919854308

کارپردازی

 

22

مولود

صفاری راد

0321616251

هیات علمی - معاون آموزش بالینی

 

23

سونا

ناصری

0680324984

مسئول کارگزینی

 

24

حسین

حسینی

5919727964

مسئول امور مالی

 

25

دکتر حسن

نامدار

0943456436

هیات علمی - ریاست دانشکده

 

26

علیرضا

عباسپور

2121524282

هیات علمی - معاون آموزشی

 

27

دکتر امیر

عظیمیان

0938032461

هیات علمی - معاون پژوهشی

 

28

رضا

عیدی

0639637401

انباردار- کارشناس آموزش

 

29

مریم

افشارنیا

0682581135

کارشناس آموزش

 

30

مینا

چباکی

2003301623

کارشناس آزمایشگاه

 

31

ابالفضل

خجسته مند

0682358592

کارشناس تاسیسات

 

32

احسان

پیمان

5910023039

کارشناس تاسیسات

 

33

ولی الله

ساروجه

0670152099

سرپرست تاسیسات پردیس

 

34

آرزو

هاتفی طراقی

0670322962

کارشناس گروه مامایی

 

35

اسماعیل

فلاح

5240027560

کارشناس آموزش مجازی

 

36

آیلین

ابراهیم زاده

0670282847

کارشناس گروه  فناوری های نوین

 

37

زهره

براتی پور کوشکی

0630050090

کارشناس آموزش بالینی

 

38

سمیه

بهادری

0681902663

کارشناس دبیرخانه

 

39

سیده فاطمه

نبوی

0670065544

کارشناس آموزش بالینی

 

40

شاهین

نیستانی

0670630251

خدماتی

 

41

علی

امامیان

0682658308

خدماتی

 

42

هاجر

شیردل

0750042338

خدماتی

 

43

فاطمه

جابری

0670510181

کارشناس آموزش بالینی

 

44

فهیمه

مظلومی

0670426806

کارشناس گروه پرتوشناسی

 

45

محمود

محمدیان

5919816139

نگهبان

 

46

مریم

بشارتی

0759911274

محقق پسا دکترا

 

47

نیلوفر

محمدی

0820292508

کارشناس آموزش بالینی

 

48

سمیه

آیینی

3790204838

کارشناس آموزش بالینی

 

49

مهدی

علی آبادی

0682228206

نگهبان

 

50

مهدی

علیزاده

0759901279

نگهبان

 

 

فاقد نظر