ثبت نام آزمون سواد رایانه ای

840 ١٥:١٨ ب.ظ

جهت ثبت نام در آزمون ابزار و اطلاعات سازمانی  از فرم زیر استفاده نمایید

تاریخ آزمون دوشنبه 2 بهمن ماه 1396

ساعت برگزاری 13 الی 15

مکان : کارگاه دانشکده مامایی و پرستاری


فاقد نظر