اطلاعیه و اخبار دوره های ویدئو کنفرانس

529 ٣:١٨ ق.ظ

دوره آموزشی سامانه های ویدئو کنفرانس بصورت کد دار در تاریخ    1398/12/13   از ساعت 15  تا  16  در محل   سالن اندیشه معاونت آموزشی   برگزار میگردد

 

دوره باز اموزی سامانه های ویدئو کنفرانس بصورت حضوری در تاریخ های 17-18-19 ابان ماه 1400 از ساعت 9 الی 11 در محل دانشکده پرستاری برگزار میگردد


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر