فرایند درخواست دهی برای بیماران اورژانس

492 ١٥:١٨ ب.ظ

 

فرشته سرایدار

   کارشناسی مهندسی فن اوری اطلاعات؛اسفند ماه1396

فرایند درخواست دهی برای بیماران اورژانس

  1. از روی صفحه بر روی دکمه درخواست دهی کلیک کنید

 

  1. از صفحه باز شده بیمار مورد نظر خود را انتخاب کنیدو بر روی دکمه درخواست دهی کلیک کنید

 

نکته : با استفاده از قسمت جستجومی توانید بیمار مورد نظر خود را جستجو نمایید

 

  1. انتخاب تصویر برداری مورد نظر در لیست باز شده (در صورت امکان استفاده از فیلد های جستجو )

 

  1. کلیک دوبل بر روی درخواست مورد نظر

 

  1. انتخاب دکمه تایید 
  2. با استفاده از دکمه ارسال به صندوق مبلغ آزمایشات وارد شده را به صندوق ارسال کنید 

فاقد نظر