ارسال نامه

1023 ١٥:١٨ ب.ظ

مهندس جواد حیدرپور

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

در کنترل پنل های ایمیل آیکن یا نماد (+) چسبیده به پاکت نامه بگردید یا واژه New Email، New Message را بیابید. در برخی از این کنترل پنل ها از کلید های میانبر Ctrl+N نیز می توان بهره جست.

در پنجره باز شده قسمت های ذیل را وارد کنید:

To: آدرس ایمیل مخاطب ]مخاطبان[ اصلی دریافت کننده ایمیل در این قسمت وارد می شود.

Cc: آدرس ایمیلی که می خواهید ایمیل بصورت رونوشت به آن ارسال گردد. (همه دریافت کنندگان نامه متوجه می شوند که نامه به چه عنوانی (رونوشت یا مخاطب اصلی) برای آنها ارسال می گردد).

BCc: سایر دریافت کنندگان ایمیل متوجه نمی شوند این نامه برای این مخاطب ]مخاطبان[ ارسال شده است. لازم به ذکر است امکان دارد در برخی کنترل پنل های ایمیل این مورد وجود نداشته باشد.

Subject: در این قسمت موضوع نامه وارد می شود.

در قسمت انتها می بایست متن ایمیل را وارد کرد.

Attachments: فایل هایی که باید به ایمیل ضمیمه گردند. با کلیک بر روی این قمست پنجره ای [File Upload] باز می شود که می بایست مدرک مورد نظر که به آن پیوست گردند را انتخاب کنید.

 

 

مثال:

 

نکته : چنانچه به هر دلیل ایمیل ارسال شده به دست دریافت کننده نرسد، ایمیل با همین موضوع ]لاتین[ به دست شما خواهد رسید . از رایج ترین این مشکل عدم سرویس دهی سرور مخاطب نامه، اشتباه املایی آدرس ایمیل مخاطب و ... می باشد.

نکته : در هنگام ارسال یک نامه، فاکتور و ... می بایست ابتدا ان را اسکن نمودن و در قسمت Attachments آن را وارد کنید و برای مخاطب ارسال فرمائید.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر