ایجاد اکانت [آدرس] ایمیل

983 ١٥:١٨ ب.ظ

مهندس جواد حیدرپور

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

در برخی سایت های خارجی مانند Gmail.com، Yahoo.com، Hotmail.comو ... می تواند بطور رایگان اقدام به ثبت ایمیل کرد.

در برخی از سایت های معتبر ارائه دهنده ایمیل رایگان داخلی عباتند از Iran.ir

برخی از سایت های دولتی و دانشگاهی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نیز اقدام به ارائه سرویس رایگان ایمیل به پرسنل، اساتید، و دانشجویان خود می کنند. در دانشگاه ما معاونت تحقیقات و فناوری متولی ارائه این سرویس به متقاضیان می باشد.

متقاضیان ایمیل دانشگاهی می توانند جهت ثبت درخواست خود، به معاونت تحقیقات و فناوری (آقای مهندس خسروشاه) مراجعه نموده و یا با ارسال تیکت درخواست خود را ارسال نمایند. ( تیکت ارسالی باید حاوی نام و نام خانوادگی به لاتین، کد ملی، شماره همراه و پست سازمانی درخواست کننده باشد)

 

 

 


فاقد نظر