بررسی اتصال به شبکه

2659 ١٥:١٨ ب.ظ

مهندس یاسر خسروشاه

کارشناس مهندسی نرم افزار؛ دی ماه 1396

جهت بررسی اتصال به شبکه، به قسمت سمت راست نوار استارت در کنار ساعت و تاریخ ویندوز مراجعه نموده و وضعیت آیکون مربوط به شبکه را بررسی می نمائیم. وضیت آیکون شبکه در کامپیوترهایی که از شبکه کابلی استفاده می کنند، به یکی از حالت های زیر می باشد:

  • در صورت قطع بودن کابل و عدم اتصال فیزیکی آیکون مربوط به شبکه به شکل زیر نمایش داده می شود. در این حالت هیچ گونه ارتباطی با شبکه نمی توان برقرار کرد. با مشاهده این وضعیت بهتر است ابتدا وضعیت اتصالات کابل شبکه مورد بازبینی قرار گیرد.

  • در صورتی که اتصال کابل برقرار باشد ولی به اینترنت دسترسی نداشته باشیم، آیکون شبکه به شکل زیر نمایش داده می شود. (نکته: معمولا در این حالت دسترسی به سایت دانشگاه و سامانه های داخلی برقرار می باشد و فقط دسترسی به سایر سایت های اینترنتی ممکن نیست)

  • در صورت اتصال فیزیکی صحیح کابل و دسترسی کامل به اینترنت، آیکون شبکه به صورت شکل زیر نمایش داده می شود.

 

در شبکه های بیسیم و کامپیوتر هایی که از کارت شبکه بیسیم (Wireless) استفاده می کنند، وضعیت آیکون شبکه به یکی از حالت های زیر می باشد:

  • در صورت قطع بودن ارتباط با نقطه دسترسی (Access Point) آیکون مربوط به شبکه به شکل زیر نمایش داده می شود. در این حالت هیچ گونه ارتباطی با شبکه نمی توان برقرار کرد. با مشاهده این وضعیت باید نقطه دسترسی مربوط به واحد خود را شناسایی و با داشتن رمز عبور مربوطه، به آن نقطه دسترسی متصل شد.

  • در صورتی که ارتباط با نقطه دسترسی (Access Point) برقرار باشد ولی به اینترنت دسترسی نداشته باشیم، آیکون شبکه به شکل زیر نمایش داده می شود. (نکته: معمولا در این حالت دسترسی به سایت دانشگاه و سامانه های داخلی برقرار می باشد و فقط دسترسی به سایر سایت های اینترنتی ممکن نیست)

  • در صورت اتصال به نقطه دسترسی (Access Point) و دسترسی کامل به اینترنت، آیکون شبکه به صورت شکل زیر نمایش داده می شود.

 

 


از مجموع 13 رأی

فاقد نظر