بدست آوردن IP سیستم

1937 ١٥:١٨ ب.ظ

مهندس جواد حیدرپور

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

برای بدست آوردن IP سیستم مراحل ذیل را انجام دهید

در اکثر نسخه های ویندوز این مراحل مشابه هستند.

 


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر