درج مطلب در سایت فاوا [Upload content]

1670 ٣:١٨ ق.ظ

جهت درج مطالب در سایت فاوا مراحل زیر را انجام دهید

الف) ابتدا به سایت cpanel.nkums.ac.ir  مراجعه کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. در صورتیکه نام کاربری یا رمز را بخاطر ندارید با ثبت تیکت برای مهندس حاتمی آنرا دریافت نمایید.

ب)  گزینه 1 :جهت درج یک مطلب در یک مجموعه می باشد . مثلا  درج یک خبر در حوزه نرم افزار یا پشتیبانی

      گزینه 2 : جهت ایجاد یک مجموعه جدید می باشد .مثلا ایجاد یک گروه جدید برای درج یکسری مطالب مرتبط. مثلا میخواهیم در قسمت دسترسی های سریع یک مجموعه با نام دستورالعمل ها ایجاد کنیم که یکسری مطالب بعنوان زیر مجموعه در آن قرار بگیرند

 

ج) در این قسمت نوع ماژول مربوطه را انتخاب میکنیم.برای درج خبر ها و عملکرد خود گزینه اخبار  آی تی را انتخاب کنید

گزینه 3 : انتخاب نوع ماژول برای درج مطلب

گزینه 4 : سپس گزینه درج مطلب جدید را انتخاب کنید.

 

د) جهت درج مطلب جدید گزینه های زیر مورد استفاده قرار میگیرد :

گزینه 5 : عنوان خبر یا مطلب را درج کنید (سعی کنید عنوان کوتاه و خبری باشد )

گزینه 6 :مجموعه والد مطلب را انتخاب کنید (برای درج خبر یکی از گزینه های نرم افزار / پشتیبانی و زیر ساخت / آمار / پودمان ) را در اختیار دارید که متناسب با مطلب خود مجموعه والد را  حتما انتخاب کنید

گزینه 7 : تصویر مرتبط با خبر را درسایت بارگذاری و سپس در این قسمت اضافه کنید .سعی کیند کیفیت تصویر در این قسمت با کیفیت پایین تری باشد تا  هنگام پیش نمایش تصویر به خوبی نمایش داده شود

گزینه  8 : حتما تیک گزینه حالت ویژه را انتخاب کنید تا سبز رنگ گردد.

 

ز)در گزینه 9 حتما کلید واژهایی مهم را وارد کنید 

ط ) سپس مطلب یا خبر مورد نظر را تایپ نمایید

گزینه 10 : جهت درج خبر اصلی و متن اصلی می باشد

گزینه  11: جهت اضافه کردن سایر تصاویر مر تبط با خبر شما می باشد . حتما برای درج تصویر از عکس های با حجم کم تر استفاده کنید.(عکس ها باید ابتدا در سایت در همین قسمت بارگذاری گردد )

گزینه 12 : ذخیره و ثبت نهایی خبر و نمایش در قسمت اخبار سایت فاوا دانشگاه 

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر