ویژه مدرسین

670 ١٥:١٨ ب.ظ

مدرسین جهت برگزاری دوره های سال 99 موارد زیر را مد نظر داشته باشند :

  1. هماهنگی با مهندس حاتمی جهت تعریف دوره ها در سامانه آموزش دانشگاه (حداقل یکماه قبل از برگزاری دوره ) دوره های خرداد و تیرماه حداکثر تا 4 تیرماه فرصت دارند
  2.  ابلاغ دوره آموزشی با هماهنگی مهندس حاتمی  قبل از شروع کلاس در اتوماسیون ایجاد و به امضای مهندس حیدرپور برسد.(نمونه ابلاغ )
  3. تعین تاریخ برگزاری ،هماهنگی جهت اطلاع رسانی در گروه های فاوا و تیکت برای کلیه کاشناسان ، هماهنگی برای محل جهت اموزش های حضوری سالن برگزاری -پذیرایی – تجهیزات ویدئو کنفرانس -دسترسی به سامانه ویدئو کنفرانس و...
  4. تهیه منابع اموزشی ،تعداد 100 سوال 4 گزینه مرتبط با موضوع (نمونه فرمت سوالات )(حداقل یکماه قبل از برگزاری دوره )
  5. تکمیل فرم ارزیابی دوره آموزشی
  6. تقدیر نامه یا گواهی تدریس  دوره برای مدرس درتوسط مهندس حاتمی در اتوماسیون ایجاد و به امضا مهندس حیدرپور برسد.
  7. نامه پرداخت حق التدریس دوره در اتوماسیون ایجاد و به امضا مهندس حیدرپور برسد  حق التدریس شامل مدارک کارشناسی ارشد و پیمانی و رسمی می باشد و در صورت پرداخت حق التدریس دوره جزو ساعات آموزشی مدرس نمی باشد.(نمونه نامه )
  8. ایجاد یک مجموعه در قسمت دوره های اموزشی سال  99 و درج سرفصل – مطالب آموزشی – تاریخ برگزاری و تاریخ پیش آزمون و پس آزمون
  9.  

 


فاقد نظر