همکاران محترمی بیمارستانی که مشکل ساعت دارند  این فایل را روی دامین هاشون نصب کنند.فایل مخصوص ویندوزهای 2012R2  میباشد

Windows8.1_KB3049874_v2_x64.rar


فاقد نظر