2

سه شنبه ٢١ دی ١٤٠٠ 176 کمکی دپارتمان آموزش- قاضی زاده - 632#

دوره های آموزشی 1401 - قاضی زاده

معرفی منابع و روش آزمون دوره های آموزشی 1401 مرتبط با مهندس قاضی زاده
3

یكشنبه ٢٢ خرداد ١٤٠١ 161 کمکی دپارتمان آموزش- قاضی زاده

معرفی دیزاین پترن facade

دیزاین پترن‌ها یا الگوهای طراحی، مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها برای مشکلات متداول و پیش‌بینی‌شده است که افراد حرفه‌ای در برنامه‌نویسی از آنها استفاده می‌کنند.