آموزش بک آپ گیری از sql

17
ردیف عناوین دوره  آزمون منبع
دوره 1 بک آپ گیری از sql  عملی- بر اساس مستنداتی که در سایت mio بارگذاری شده و صورتجلسات تحویل بک آپ به حراست لینک منبع

 
فاقد نظر