استفاده از وب سرویس SSO دانشگاه در پروژه های لاراول

30
ردیف عنوان تاریخ برگزاری ساعت مدرس منابع نحوه آزمون
1 استفاده از وب  سرویس SSO  دانشگاه در پروژه های لاراول 1401/10/28 3 مهندس باقری فایل آموزشی به متقاضیان شرکت در کلاس داده خواهد شد. ورود به پروژه های لاراول با استفاده از سرویس SSO  دانشگاهاز مجموع 3 رأی

فاقد نظر