ردیف عنوان تاریخ برگزاری ساعت مدرس منابع نحوه آزمون
1 نصب و راه اندازی ماژول ارسال پیامک Ghasedak در پروژه های لاراول
1401/08/28
3 مهندس باقری لینک منبع
ارسال پیامک از پروژه لاراولفاقد نظر