بهینه سازی برنامه های لاراول

259
ردیف عناوین دوره  آزمون منبع گروه هدف
دوره 1 paginate in laravel به صورت حضوری و عملی منبع همکاران برنامه نویس
دوره 2 ابزار تولید نمودار و چارت‏های گرافیکی به صورت حضوری و عملی منبع همکاران برنامه نویس
دوره 3  use multiple databases in Laravel نسبت تعداد کاربران ایجاد شده به تعداد جلسات ایجاد شده منبع همکاران برنامه نویس
دوره 4 بهینه سازی کوئری های دیتابیس در لاراول به صورت حضوری و عملی منبع همکاران برنامه نویس
دوره 5 بهبود سرعت سایت در لاراول به صورت حضوری و عملی منبع همکاران برنامه نویس
دوره 6 ساخت فایل helper در لاراول به صورت حضوری و عملی منبع همکاران برنامه نویس

 
فاقد نظر