ثبت درخواست خدمات توسط متقاضی

418

ورود

جهت ورود به سامانه از آدرس http://rcs.nkums.ac.ir استفاده می نماییم. و بعد از مشاهده تصویر زیر با کلیک برروی لینک ثبت درخواست خدمات به صفحه تصویر بعد هدایت می شوید

        

صفحه ورود جهت ثبت فرم درخواست خدمات

بعد از مشاهده صفحه زیر اطلاعات درخواستی شامل کدملی – شماره همراه و عبارت امنیتی را وارد نمایید.

        

      در صورت صحت شماره همراه کدتایید ورود از طریق پیامک برای شما ارسال می شود و صفحه زیر را مشاهده می نمایید

 

ثبت درخواست خدمت

بعد از ورود صفحه زیر را مشاهده می نمایید.

 

               در این فرم سامانه بصورت ویزاردی شما را در جهت تکمیل فرم هدایت می کند در مرحله اول بصورت تصویری مراحل ثبت درخواست خدمت را مشاهده می نمایید با کلیک برروی دکمه بعدی صفحه زیر قابل مشاهده است.

بعد از تکمیل مشخصات درخواست دهنده خدمت برروی دکمه بعدی کلیک نمایید.

در این مرحله شرح درخواست خود را وارد نموده و به مرحله بعد بروید.

در این مرحله طبق تصویر زیر تخفیف قابل استفاده را انتخاب نموده و با انتخاب خدمت و میزان درخواستی از خدمت دکمه ثبت را کلیک نمایید بعد از نمایش خدمت انتخاب شده در جدول پایین مبلغ خدمت بازای میزان درخواستی قابل مشاهده می باشد.

بعد از کلیک برروی ذخیره تغییرات فرم درخواست خدمات با موفقیت ثبت می شود.

بعد از ثبت اطلاعات بطور موفق درخواست شما در کارتابل کارشناس ارتباط با صنعت قابل رویت است و پس از بررسی توسط ایشان در صورت تایید/ رد درخواست از طریق پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر