لیست مدرسین دوره های تایید شده در سال 1400

407
لیست مدرسان در سال 1400
ردیف عنوان دوره ساعت دوره نام مدرس تاریخ برگزاری دوره ماه ساعت اختصاص یافته به مدرس
1 آشنایی با برنامه نویسی سمت کلاینت(FrontEnd) 12 مهندس اشرف ژاله 1400/04/15 تیر 3
2 آشنایی با برنامه نویسی سمت کلاینت(FrontEnd) 12  مهندس سیما حسینی معصوم 1400/04/16 تیر 3
3 آشنایی با برنامه نویسی سمت کلاینت(FrontEnd) 12 مهندس  نرگس پورجعفر 1400/04/17 تیر 3
4 آشنایی با برنامه نویسی سمت کلاینت(FrontEnd) 12 مهندس  فاطمه گلی 1400/04/18 تیر 3
5 دوره شبکه کامپیوتری و اشتراک گذاری(مدارک پزشکی) 12 مهندس  احمد باقری 1400/04/20 تیر 12
6 آشنایی با برنامه نویسی سمت سرور(SSO) 4 مهندس بابک قهرمانی 1400/5/1 مرداد 4
8 کانفیگ رادیو(میکروتیک) 8 مهندس احسان حاتمی 1400/5/20 شهریور  8
9  Machine Learning Text Mining  12 مهندس شبنم حصاری 1400/07/03 مهر 12
10 sql server 8

مهندس پورجعفر

مهندس یزدانی

1400/08/04 آبان 4
11 helpdesk 8 مهندس شهسوار   آبان 8
12 مهندسی نرم افزار پیشرفته 8 مهندس قاضی زاده 1400/08/29 آبان 8
13 دستیار شبکه ccna و سناریوهای عملی 8 مهندس حاتمی   آذر 8
14 uml 8 مهندس قهرمانی 1400/10/26 دی 8
15            
16            

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر