فرآیند برگزاری دوره های تایید شده سال 1400

420

        فرآیند برگزاری دوره های سال 1400 :

 

  1. گرفتن تاییدیه تدریس از مدرس برای دوره ثبت شده در سامانه آموزش   توسط مسئول آموزش از طریق تیکت
  2. اعلام محدوده تاریخ برگزاری دوره، ساعت دوره ،گروه هدف  به مدرس توسط مسئول آموزش  از طریق تیکت
  3. اعلام تعداد جلسات ، تاریخ ها و ساعت برگزاری کلاس، طریقه برگزاری (حضوری، وبینار،فیلم اموزشی و ...)  توسط مدرس به مسئول آموزش از طریق تیکت
  4. ثبت موارد فوق توسط مسئول آموزش در سامانه آموزش دانشگاه
  5. ارسال نامه به کلیه واحدهای هدف برای اطلاع رسانی دوره و ذکر موارد شماره 3 در نامه توسط مدرس( ابتدا نامه به مسئول آموزش ارجاع داده شود سپس مسئول آموزش به مدیریت ارجاع میدهد)
  6. ثبت و تکمیل لیست مدرسین سال 1400 توسط مدرس بلافاصله بعد از برگزاری دوره  جهت امیتازدهی رنکینگ در لینک  https://icdl.nkums.ac.ir/Category/37769 
  7. سوالات آزمون باید بصورت پروژه محور در حد یک الی دو سوال باشد .
  8.  سوال توسط مدرس با اطلاع مسئول واحد مرتبط با عنوان دوره  یا توسط مسئول واحد مرتبط طرح گردد.فاقد نظر