مراحل ثبت نقطه سفارش دارو و لوازم  در سیستم his

 

  1. وارد قسمت انبار نرم افزار سیستم جامع بیمارستانی (his) می شوید . پنجره زیر باز میگردد:

    

       2. کلید F3 یا تعریف کالا را انتخاب میکنید:

  

     3.بعد از انتخاب کلید F3 پنجره زیرنمایش داده میشود:

 

   4. همان طور که در پنجره ی زیر دیده میشود با انتخاب بر روی  نام دارو یا  لوازم مصرفی می توان مقدار نقطه سفارش را وارد نمود : 

 

نحوه گرفتن گزارش لیست دارو و لوازم ای که مقدارآن ها از نقطه سفارش کمتر است

 

   1. وارد قسمت انبار نرم افزار سیستم جامع بیمارستانی (his) می شوید . پنجره زیر باز می گردد که در انتهای صفحه پیغام " اخطار: موجودی برخی دارو ها از حداقل موجودی کمتر است " نمایش داده میشود .

 

    2. برروی پیغام " اخطار: موجودی برخی دارو ها از حداقل موجودی کمتر است " کلیک نمایید پنجره زیر نمایش داده میشود که لیست دارو و لوازمی که مقدار آن ها از نقطه سفارش خود (ستون حداقل) کمتر است را نمایش میدهد.
فاقد نظر