پرونده الکترونیک

1178

          

   مهندس شبنم حصاری

   کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛اسفند ماه1396

 

آموزش استفاده از پرونده الکترونیک درسیستم اطلاعاتی بیمارستان (his) :

 

  1. ابتدا بر روی ایکن his دابل کلیک کرده . پنجره ی زیر باز میگردد نام کاربری و رمز عبور خود را وارد می کنیم.

 

    2. بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنجره زیر باز میگردد بر روی آیکن  راهبری بیمار کلیک نماییم:

 

    3. بر روی آیکون پرونده الکترونیک کلیک نماییم.

 

    4. سپس پنجره زیر باز میگردد:

 

    5. نام و نام خانوادگی بیمار را وارد کنید سپس آیکون جستجو را انتخاب نموده و بیمار مورد نظر را از لیست انتخاب نمائید و بر روی دکمه تایید کلیک نمایید :

 

     6. برروی قسمت اقدامات درمانی کلیک نمائید:

 

    7. پنجره زیر باز میگردد بر روی رکورد بیمار کلیک می نمایم:

 

    8. اگر بخواهیم مکان، وضعیت بیمار و نقل انتقالات  بیمار بین بخش های بیمارستان را مشاهده کنیم می توانیم از قسمت تاریخچه نقل و انتقال استفاده نمائیم. مانند شکل زیر:

 

    9. برای دیدن دارو و لوازم مصرف شده برای بیمار میتوان بر روی قسمت دارو کلیک نمائیم:

 

 10. بعد از کلیک کردن روی قسمت دارو، لیست دارو و لوازم مصرف شده برای بیمار نمایش داده میشود.

 

  11. برای مشاهده  اعمال طبی انجام شده برای بیمار میتوان بر روی قسمت  اعمال طبی کلیک نمائیم:

 

   12. بعد از کلیک کردن روی قسمت اعمل طبی ، اعمال طبی انجام شده برای بیمار نمایش داده میشود.

 

    13. برای مشاهده پرداختی بیمار می توان بر روی قسمت پرداخت ها کلیک نمود.

 

      14. بعد از انتخاب قسمت پرداخت ها پنجره زیر باز می گردد:

 

    15.  برای مشاهده اطاعات بیمه ای بیمار می توان بر روی قسمت اطلاعات بیمه کلیک نمائید.

 

      16. بعد از انتخاب قسمت اطلاعات بیمه پنجره زیر باز می گردد:

 

     17. برای مشاهده آزمایشات بیمار می توان بر روی قسمت آزمایش کلیک نمائید.

 

     18. بعد از انتخاب قسمت آزمایش پنجره زیر باز می گردد اگر بخواهید نتایج آزمایشات را ببینید بر روی آزمایش مورد نظر دابل کلیک نمائید:

 

    19. برای مشاهده گرافی های  بیمار می توان بر روی قسمت رادیوگرافی کلیک نمائید.

 

   20. بعد از انتخاب قسمت رادیوگرافی  پنجره زیر باز می گردد اگر بخواهید نتایج تصاویر پزشکی بیمار را ببینید بر روی گرافی مورد نظر کلیک نمائید:

 

  21. برای مشاهده کد های تشخیص اولیه و نهایی  بیمار می توان بر روی دکمه ICD  کلیک نمائید:

 

    22. بعد ازدن دکمه ICD پنجره زیر باز میگردد که میتوان کد های تشخیص اولیه و نهایی  بیمار مشاهده نمود:

 

 

پایان آموزش استفاده از پرونده الکترونیک درسیستم اطلاعاتی بیمارستان (his) .مطالب مرتبط :فاقد نظر