نکات مهم در نگهداری سامانه

1041

 تغییر نام کاربری و کلمه عبور ورود به سرور

چند کاربری برای ورود به سرور وجود دارد و به چه مفهوم هستند؟

پشتیبانگیری منظم از دیتابیس سرور (مخصوصاً در بازه هایی که حجم دیتا بیس تغییر می کند).

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر