سرفصل دوره

650

1- بررسی بخش های اصلی کنسول مدیریتی

2- بررسی پالیسی ها

3- بررسی تسک ها

جهت دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.  Learning Kaspersky Security Center 11.pdf
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر