دوره های گروه آمار

536
نام کلاس نوع دوره واحد برگزار کننده گروه هدف (رشته های شغلی ، پست سازمانی) ساعت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
آشنایی با شاخصهای ملی در حوزه سلامت  تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کلیه پرسنل 8    
آموزش اتوماسیون آماری سهم  تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان و مسئولین امور اداری 8    
جمع ساعت       16    

 
فاقد نظر