عناوین دوره و برنامه زمانبدی

1147

به اطلاع کلیه کارشناسان فاوا می رساند برنامه زمانبدی و عناوین دوره های پیشنهادی تخصصی سال 1399 به شرح زیر اعلام میگردد.

تاریخ و زمان بندی نهایی دوره های سال 1399

Teacher

Course

Start Day

Course duration

 

Ehsan Hatami

Computer literacy

تیرماه 99

30

Morteza keramati

Babak shahsavar

Networking skills

7 تیرماه

8

 

Hasan Hashemi

CCNA Routing

20 مرداد

8

 

Hamed rahamouz

Server virtualization

23 تیرماه

8

 

Somayeh Safaei

Kaspersky Server training

4 مرداد

4

 

Babak ghahremani

SQL Server Admin & Design

 

8

 

Fani

Earthing and Lightning Systems

 

4

 

Narges Pourjafar

Server maintenance

21 دی ماه

8

ehsan hatami

Ahamad bagheri

Configure wireless networks

12 مرداد

8

 

Somayeh Safaei

Specialized English courses for IT

29و30 دی

8

 

Jafarzadeh

اشنایی با شاخص های ملی حوزه امار

 

 

 

Jafarzadeh

اموزش های سامانه سهم

19و20 مهر

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل

class.xlsx
فاقد نظر