مجله فاوا سلامت

دوره های آموزشی

نحوه پرسش سوال از مدیر سامانه پژوهان در مورد کلیپ آموزشی

نحوه نظارت بر طرح در پژوهان

نحوه پاسخ دهی به داور در پژوهان

نحوه داوری نمودن یک طرح تحقیقاتی

نحوه ویرایش طرح تحقیقاتی

نحوه ویرایش و درج هزینه های طرح

نحوه مشاهده تغییرات طرح

نحوه دانلود نامه آماده جهت ارایه درخواست در خصوص طرح

نحوه اخذ گواهی کد اخلاق

نحوه مشاهده پیام های ارسالی و دریافتی در پژوهان

نحوه مشاهده تاریخچه و گردش کار یک طرح

نحوه اخذ نامه جهت همکاری ارگانها

نحوه مشاهده مبالغ پرداختی

نحوه دانلود چک لیستهای اخلاق

نحوه درخواست افزایش زمان و هزینه طرح

نحوه اخذ گواهی های طرح و داوری و نظارت

نحوه مشاهده گرنت

نحوه ثبت مقاله ارایه شده در همایش

نحوه ثبت مقاله چاپ شده در مجله

نحوه مشاهده تاریخچه و گردش کار

نحوه ارسال و مشاهده پیام در پژوهان

نحوه ثبت یک طرح فناورانه

نحوه ثبت یک طرح تحقیقاتی

نحوه ثبت نام پژوهشگر در سامانه پژوهان

نحوه ارسال گزارش مرحله ای و پایانی طرح تحقیقاتی در پژوهان

تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز